لیست بارها

خانه لیست بارها
 • سعید رضازاده
 • امتیاز: ۰

یک عدد یخچال نو بسته بندی شده

 • مبدا: کندوان
 • قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • تاریخ دریافت: ۹۸/۱۰/۳۰
 • مقصد: تبریز
 • نوع: شکستنی
 • تاریخ تحویل: ۹۸/۱۱/۲۲
 • وزن بار: ۲۰۰ کیلوگرم
 • نحوه حمل: خودروی شخصی
 • اندازه: چمدان
 • مهدی نوریزاد
 • امتیاز: ۴

یک عدد لپتاب شکستنی

 • مبدا: تبریز
 • قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
 • تاریخ دریافت: ۹۸/۱۰/۳۰
 • مقصد: کندوان
 • نوع: شکستنی
 • تاریخ تحویل: ۹۸/۱۱/۳۰
 • وزن بار: ۰.۰۵ کیلوگرم
 • نحوه حمل: خودروی شخصی
 • اندازه: چمدان

به بالای صفحه بروید